Életünk tele van rizikóval. Ahhoz, hogy folyamataink a szokott mederben pörögjenek, nem is gondolnánk, naponta mennyi veszélyes rakomány érkezik A-ból B-be. Túlnyomó többségben a fuvarozás mégis biztonságos – erre pedig nemcsak a logisztikai szaktudás a garancia. Megmutatjuk, miért fontos az ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route rövidítéséből) szabályozás, és hogyan költöznek a veszélyes anyagok.

120 év figyelem

Ha az ADR történetében szeretnénk kutakodni, a múlt századnál is messzebbre kell visszanéznünk. Már 1890-ben megkötötték az első nemzetközi egyezményt a veszélyes áruk szállításáról, bár ez az akkor legjellemzőbb fuvarozási formára, a vasútra vonatkozott.1945-től az ENSZ viszont már kifejezetten a közúti veszélyes anyag-szállítás biztonsági szabályait tűzte napirendre, és kezdte tökéletesíteni.  A folyamat 1957-ben, Genfben érte el célját: aláírták az ADR-t, azaz a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást.

közlekedésben szabályokat vérrel írják

A szabályozás 11 évvel később lépett hatályba és újabb 10 év után szomorú esemény hatására esett át komoly szigorításon. 1978-ban a különösen felelőtlenül eljáró spanyol állami olajvállalat propilént szállító kamionja tűzgolyóként robbant fel egy tengerparti kemping közvetlen közelében. A tragédia csaknem 300 életet követelt. A magyar csatlakozáshoz is egy baleset adta meg a végső lökést, amely 1976-ban Aszódon történt, etilén fuvarozása közben, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem katasztrófaként végződött.

Genfből egyenesen az utakra

Az ADR kétévente frissül, hogy lépést tartson a műszaki fejlődéssel, szigorú betartása pedig – a törvényi kötelezettségen túl – minden fuvarozó cég megbízhatóságának mércéje.  Ez többek között magában foglalja a veszélyes áru 9 kategóriás rendszerben történő azonosítását, ennek megfelelő jelölését, csomagolását, a jármű alkalmasságát, és a sofőrök felkészültségét. A fuvarozó cégnek lépést kell tartania a szigorításokkal és a feloldásokkal is – nem gondolnánk, de a pingpong labda 2016-ig még veszélyes rakománynak számított.

ADR fuvarozás: kit keressünk?

Ha veszélyes árut szállításához keresünk partnert, elsősorban az alapvető szabályok betartásáról kell megbizonyosodnunk. Legyen többek között a vállalatnak veszélyesáru-megbízottja, a vezetők rendelkezzenek ADR oktatási bizonyítvánnyal, és a teherautókban legyenek alapvetőek a figyelmeztető táblák, a sofőr védőruházata, és a tűzoltó készülékek. Egy jó fuvarozó cég ismeri a saját határait, és nyílt lapokkal játszik: az ADR kategóriái közül is van néhány, amit a CargoPlaza nem tud vállalni. A vezérfonal ugyanaz az elkötelezettség, amely az ADR születésekor volt jelen: vigyázni a szállítmányra, mindig egy lépéssel emberélet védelme után.